Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

 • Op alle bestellingen en overeenkomsten van Bergje Geluk zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 
 • Bergje Geluk heeft te allen tijde het recht deze algemene verkoopvoorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.
 • De klant gaat akkoord met deze algemene verkoopvoorwaarden zodra een bestelling is geplaatst.


Artikel 2. Prijzen en betalingen
 

2.1.   Alle vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten op de webpagina zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

2.2.   Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten vermeld, inclusief verzendkosten. Betaling geschiedt altijd vooraf en kan voldaan worden via iDEAL of Bancontact. 

Artikel 3. Levering 

3.1    Het streven van Bergje Geluk is om alle bestellingen direct dan wel uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht Bergje Geluk daar om bepaalde redenen van afwijken, dan krijgt u hiervan een bericht via e-mail. 

3.2    De met de levering gepaard gaande verzendkosten worden voorafgaand aan het moment van bestellen op de website gepubliceerd, evenals de wijze van verzending. 

3.3    De door Bergje Geluk vermelde levertijden zijn indicatief en nimmer als fatale termijnen te beschouwen.

3.4    Levering in gedeelten is toegestaan. Indien de bestelling in meerdere pakketjes wordt verpakt is het mogelijk dat deze op verschillende momenten worden aangeboden.

3.5    Bergje Geluk draagt zorg voor een actuele de website. Mocht onverhoopt een besteld product niet meer leverbaar zijn, neemt Bergje Geluk zo spoedig mogelijk contact met u op.  

3.6    Elke bestelling wordt verzonden naar maximaal één adres. 

Artikel 4. Ruilen/Retourzending

4.1    Bergje Geluk doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u het binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, retour melden op onze website.

4.2    Indien u niet tevreden bent over de levering, vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering. Bergje Geluk zal iedere klacht direct serieus in behandeling nemen en hierop zo spoedig mogelijk reageren.

4.3    Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Bergje Geluk te retourneren (herroepingsrecht/afkoelingsperiode). Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten in oorspronkelijke staat zijn. De kosten voor retourzendingen zijn voor eigen rekening. Bergje geluk zal binnen 7
dagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten.

Artikel 5. Aansprakelijkheid 

5.1    Na ontvangst van de bestelling dient u de geleverde goederen te inspecteren en daarbij eventuele gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail te melden op info@bergjegeluk.nl.

5.2    Bergje Geluk is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie, betaal- en infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie en mogelijke gevolgen daarvan.

5.3    Bergje Geluk is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen. De kleur van het product op het beeldscherm zal in vele gevallen niet 100% hetzelfde zijn. Te allen tijde wordt getracht de werkelijke kleur zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. 

5.4    Bergje Geluk biedt geen garantie wanneer het gebrek is ontstaan door
onoordeelkundig, onjuist of oneigenlijk gebruik. Dit geldt ook wanneer u of derden, zonder schriftelijke toestemming van Bergje Geluk, wijzigingen hebt aangebracht, dan wel hebt trachten aan te brengen, aan het product, of deze hebt aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. 

5.5    In geval van klachten kunt u zich altijd tot Bergje Geluk wenden, waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant. De aansprakelijkheid van artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. Bergje Geluk sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid van problemen met deze artikelen uit.

Artikel 6. Overmacht 

6.1    Bergje Geluk heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.  

6.2    Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die niet aan Bergje Geluk kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen 

7.1    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bergje Geluk partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

7.2    De rechter in de vestigingsplaats van Bergje Geluk is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend Anders voorschrijft. Niettemin heeft Bergje Geluk het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 7.3   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 8. Privacy 

8.1    Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en, indien u zich hiervoor hebt aangemeld, het versturen van nieuwsbrieven. 

8.2    De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9. Acceptatie algemene voorwaarden 

9.1    Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de hierboven omschreven voorwaarden.

Betaalmethodes

Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 
Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten, inclusief verzendkosten. Betaling geschiedt altijd vooraf en kan worden voldaan via iDEAL of Bancontact.

Geluksbonnen

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze voorwaarden van toepassing op door Bergje Geluk uitgegeven Geluksbonnen. Door gebruik te maken van een geluksbon aanvaard je deze voorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Iedere Geluksbon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of
  pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. Je dient
  de Geluksbon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder
  tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (vindt geen
  vergoeding plaats.
 2. Om een Cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het
  “winkelwagentje” te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als
  betaalmethode “Geluksbon” en vul je de exacte code in.
 3. De waarde vind je op de Geluksbon.
 4. Geluksbonnen uitgegeven Bergje Geluk zijn uitsluitend inwisselbaar voor aankopen via
  www.bergjegeluk.nl.
 5. Geluksbonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 6. De restwaarde van de Geluksbon kan enkel in overleg worden gereserveerd. Neem
  hiertoe ten alle tijden contact op via info@bergjegeluk.nl.
 7. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte
  Geluksbon(nen), dient het verschil betaald te worden via iDEAL of Bancontact.
 8. Mocht u de gekozen goederen willen retourneren, ontvangt u restitutie in de vorm van
  een Geluksbon.
 9. Het is niet toegestaan Geluksbonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te
  ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en
  leidt ertoe dat het gebruik van Geluksbonnen wordt ontzegd.
 11. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de
  voorwaarden telkens voor het gebruik van een Geluksbon te raadplegen.
 12. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan Geluksbonnenbonnen inwisselen.
 13. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Geluksbonnen of problemen
  bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door een e-mail te sturen
  aan info@bergjegeluk.nl.

Contact

Heeft u naar aanleiding van uw bezoek aan onze website nog vragen en/of opmerkingen, dan horen wij dat uiteraard graag. 
Neem daarvoor contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Bedrijfsgegevens

BergjeGeluk

Mozekesweg 7

5575 XL Luyksgestel

info@bergjegeluk.nl

0497-229049

KVK: 17199237

BTW: NL001685380B28

IBAN: NL50 RABO 0356001571

BergjeGeluk is onderdeel van Wen Management en Muziek